Naar inhoud

Werken tot 67 jaar? Vergeet het!

  • 14 november 2018

Monica De Jonghe van de werkgeversorganisatie VBO wil een slogan weghalen uit de discussies over de pensioenen. Volgens haar klopt het niet dat we allemaal zullen moeten werken tot 67 jaar.


Monica De Jonghe is sinds 1 oktober directeur-generaal van het VBO. Deze tekst werd geschreven naar aanleiding van discussies in de "Groep van Tien", een overlegorgaan tussen vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden.

Het sociaal overleg in de Nationale Arbeidsraad (NAR) over de zware beroepen is vorige week faliekant mislukt. Terwijl de werkgeversorganisaties een beperkte lijst van criteria wilden opstellen die objectief, meetbaar en controleerbaar waren, gingen de vakbonden uit van een erg ruime benadering waarbij zoveel mogelijk beroepen erkend werden als zwaar en dus recht gaven op een vervroegd pensioen. Het pensioendebat is aan een herbronning toe. Objectieve cijfers en informatie kunnen daarbij helpen.

Bij de start van de Paarse regering in 2004 argumenteerden socialistische ministers Frank Vandenbroucke en Johan Vande Lanotte in een open brief dat het onmogelijk was om de beste pensioenen en gezondheidszorg van de wereld te willen hebben, en tegelijkertijd de kortste loopbanen. Anno 2018 staat deze stelling nog steeds als een paal boven water. Zo bedraagt de effectieve loopbaanduur in Belgiƫ vandaag 39 jaar, en dit inclusief gelijkgestelde periodes. Zonder gelijkgestelde periodes is dit nog slechts 32,9 jaar volgens Eurostat. Daartegenover staat dat de effectieve pensioenleeftijd van de Belg 60,5 jaar is, en dit met een gemiddelde levensverwachting van 82,2 jaar.